Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení pre zlepšenie procesu riadenia výroby v ŽOS Trnava, a.s. = Proposal of measures for production control improvement in ŽOS Trnava, a.s. : Bakalárska práca
  Hrčka Jozef  Trenčan Branislav (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 54 s príl (1 CD-ROM)
  riadenie výroby
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení pre optimalizáciu stratégie I.D.C. Holding, a.s. Sereď, po vstupe do Eurozóny = Propose of measures for optimalization of strategy I.D.C. Holding, a.s. Sereď, after the admission to eurozone : Bakalárska práca
  Voleková Lucia  Trenčan Branislav (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 60 s príl., 1 CD-ROM
  podniková stratégia
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Návrh kritérií pre rozhodovanie o právnej forme podniku = Projection of criteria for choosing about juridical form of company : Bakalárska práca
  Lábsky Ivan  Trenčan Branislav (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 55 s príl., 1 CD-ROM
  právne formy podniku
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení pre zdokonalenie systému skladovej logistiky v Danfoss Bauer, s.r.o. Zlaté Moravce = The Bid of arguments for development of method of stock logistics in Danfoss Bauer, ltd. Zlaté Moravce : Bakalárska práca
  Gutman Michal  Trenčan Branislav (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 54 s príl., 1 CD-ROM
  logistika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení pre zlepšenie využívania intranetu v organizácii RADEMAKER, s.r.o. Šebešťanová = Steps suggestion for internet utilizing in the Rademaker, s.r.o. Šebešťanová : Bakalárska práca
  Splavec Tomáš  Trenčan Branislav (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 59 s 1 CD-ROM
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh opatrení pre zdokonalenie systému výrobnej logistiky v organizácii KNOTT, s.r.o. Modra = Design of arrangements for improvement system of production logistic in organization KNOTT, spol. s r.o. Modra : Bakalárska práca
  Uherčíková Bibiana  Trenčan Branislav (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 45 s 1 CD-ROM
  logistika výrobná
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh opatrení pre optimalizáciu zásob vstupných surovín a materiálov v HIROSTAVBET, s.r.o. Trnava : Bakalárska práca
  Tollarovičová Monika  Trenčan Branislav (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 54 s 1 CD-ROM
  logistika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh opatrení pre optimalizáciu metód výrobnej logistiky používaných v Plastic Omnium, s.r.o. Lozorno : Bakalárska práca
  Darážová Nina  Trenčan Branislav (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 61 s 1 CD-ROM
  výrobná logistika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Analytický pohľad na finančnú situáciu v spoločnosti Marius Pedersen, a.s. Trenčín : Bakalárska práca
  Trenčan Branislav ; M190  Horváthová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004 . - 62 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančná analýza podniku
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha