Výsledky vyhľadávania

 1. Model riadenia rizík pre projekty prípravy nových produktov v priemyselných podnikoch v SR : Dizertačná práca
  Trenčan Branislav ; M190  Majtán Miroslav (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011 . - 166 s., autoreferát, CD-ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=45882
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha