Výsledky vyhľadávania

 1. A New Block Based Motion Estimation with True Region Motion Field
  Huska Jozef ; E230  Kulla Peter ; E030
  EUROCON 2007. International Conference on Computer as a Tool : . s.182-188
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Possibilities of Motion Vectors Interpolation in Block Based Motion Estimation for 4.264 Video Compression
  Huska Jozef ; E230  Kulla Peter ; E030
  TRANSCOM 2007 : . s.95-98
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Content Adaptive True Motion Estimator for H.264 Video Compression
  Huska Jozef ; E230  Kulla Peter ; E030
  Radioengineering . Vol. 16, No. 4 (2007), s.68-75
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Simple Possibilities of 2D DCT Application in Digital Monochrome Image Cryptography
  Kulla Peter ; E030  Sabaka Pavol ; E Huska Jozef ; E230
  Radioelektronika 2007 : . s.CD-Rom
  monochromatický obraz obrazová kryptografia diskrétna Cosínusová transformácia diskrétna Fourierova Transformácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Adaptive Image Regions Segmentation Based on Motion Estimation Confidence
  Huska Jozef ; E230  Kulla Peter ; E030
  ELITECH´07 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. A New Recursive Search with Multi Stage Approach for Fast Block Based True Motion Estimation
  Huska Jozef ; E230  Kulla Peter ; E030
  Radioelektronika 2007 : . s.227-232
  pole pohybu estimácia pohybu hierarchický strom
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Application of FPGAs en Flexible Analogue Electronic Images Generator Design
  Kulla Peter ; E030  Slávik Štefan ; E Huska Jozef ; E230
  Advances in Electrical and Electronic Engineering . s.37-42
  článok zo zborníka
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Comparing Motion Estimation Algorithms Used in Video Compression
  Huska Jozef ; E230 
  ELITECH 2006 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Implementation of Hybrid DCT/DPCM Video-Encoder in the DM642 EVM for Educational Purposes
  Huska Jozef ; E230  Kulla Peter ; E030
  Advances in Electrical and Electronic Engineering . s.31-34
  článok zo zborníka
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Trends in Block-Matching Motion Estimation Algorithms
  Huska Jozef ; E230  Kulla Peter ; E030
  Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : . s.161-164
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok