Výsledky vyhľadávania

 1. K otázke vplyvu protestantizmu na kult svätcov sakrálnych stavieb na príklade dvoch susedných lokalít (v meste Krupina a obci Žibritov) On the influence of protestantism on the cult of saints in sacral buildings, using the example of two neighbouring cites (The town of Krupina and the village of Žibritov) Lukáč M. / Miroslav Lukáč
  Lukáč Miroslav ; 125499073 
  Kultúrne dejiny / . Vol. 11, Iss. Supplement (2020), s. 210-227
  ISSN 13382209

  16th – 18th century * Changes * Cult of saints * Hungary * Krupina * Patrociniums * Patrons * Protestant Reformation * Recatholisa-tion * Sacral buildings * Slovakia * Žibritov
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85097130160&origin=inward
  článok z periodika
  (1) - článok
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 2. Historický kontext, hodnoty urbanizmu a architektúry mesta Krupina / aut. Miroslav Lukáč, Katarína Vošková
  Lukáč Miroslav  Vošková Katarína ; A3130
  Historické brány krupinských domov / . s. 12-31 [2,92 AH]
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 3. Profánna architektúra s obytnou funkciou / aut. Katarína Vošková, Miroslav Lukáč
  Vošková Katarína ; A3130  Lukáč Miroslav
  Historické brány krupinských domov / . s. 34-54 [3,46 AH]
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABB - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 4. Historické brány remeselnícko-roľníckych domov / aut. Katarína Vošková, Miroslav Lukáč, Magdaléna Kvasnicová
  Vošková Katarína ; A3130  Lukáč Miroslav Kvasnicová Magdaléna ; A3130
  Historické brány krupinských domov / . s. 70-125 [9,30 AH]
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABB - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 5. Extreme flood events & flood management strategy at the Slovak-Austrien part of the Morava river basin
  Lukáč Miroslav  Holubová Katarína
  Flood risk management:Research and Practice : . s.877-883
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Postavenie vodných nádrží Vihorlat a Bukovec II z pohľadu priehradného staviteľstva u nás
  Lukáč Michal ; V150  Lukáč Miroslav
  40 rokov prevádzky vodnej nádrže Zemplínska Šírava a 30 rokov prevádzky vodárenskej nádrže Bukovec : . s.15-24
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok