Výsledky vyhľadávania

 1. O kinematike a geometrii obrábania. About kinematics and geometry of machining
  Lipa Zdenko ; M3000  Tomaníčková Dagmar ; M3000 Tomaníček Stanislav ; M200
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 1 (2008)
  kinematika geometria
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Priamy výpočet strednej aritmetickej odchýlky profilu drsnosti pri pozdĺžnom sústružení. Direct Calculation of Arithmetical Average Deviation from a Mean Line by Longitudinal Turning
  Lipa Zdenko ; M3000  Peterka Jozef ; M3000 Pokorný Peter ; M3000 Štefánek Michal ; M160 Tomaníček Stanislav ; M200 Tomaníčková Dagmar ; M3000
  Manufacturing Engineering. Výrobné inžinierstvo . Roč. 5, č. 3 (2006), s.12-17
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Príspevok k priamemu výpočtu strednej aritmetickej odchýlky profilu drsnosti pri pozdĺžnom sústružení. Contribution to direct calculation of arithmetical average deviation from a mean line by longitudinal turning
  Lipa Zdenko ; M3000  Peterka Jozef ; M3000 Pokorný Peter ; M3000 Štefánek Michal ; M160 Tomaníček Stanislav ; M200 Tomaníčková Dagmar ; M3000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 5, č. 5 [cit. 2005-12-29 (2005)
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Hyperdiagramy opotrebenia rezného nástroja. 2. časť. Hyperdiagrams of cutting tool wear. Part 2
  Lipa Zdenko ; M3000  Janáč Alexander ; M3000 Tomaníček Stanislav ; M200 Tomaníčková Dagmar ; M3000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 16 (2004), s.81-84
  nástroje rezné
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Výuka základov konštruovania s využitím 3D programov. Teaching of design fundamentals with 3D software
  Tomaníček Stanislav ; M200 
  2. mezinárodní konference o pružinách a využití software v konstruování. Praha, 11.2.2004 : . s.66-68
  základy konštruovania
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Príspevok ku klasifikácii obrábania z hľadiska nástroja. Contribution to classification of machining from aspect of tool
  Lipa Zdenko ; M3000  Charbulová Marcela ; M170 Tomaníčková Dagmar ; M3000 Tomaníček Stanislav ; M200
  Náradie 2004. Tools 2004 . s.131-133
  obrábanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Teaching of design fundamentals with 3D software application
  Tomaníček Stanislav ; M200 
  Dynamics of Machine Aggregates 2004 : . s.28
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Použitie 3D CAD softwéru v technologických postupoch - II. Application of 3D CAD software in process plans - II
  Tomaníček Stanislav ; M200 
  Akademická Dubnica 2004 : . s.571-574
  softvér technologické postupy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Hyperdiagramy opotrebenia rezného nástroja - 1. časť. Hyperdiagrams of cutting tool wear - part 1
  Lipa Zdenko ; M3000  Janáč Alexander ; M3000 Tomaníček Stanislav ; M200 Tomaníčková Dagmar ; M3000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 15 (2003), s.103-108
  rezné nástroje
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Únosnosť a kvalita tenkých povlakovaných vrstiev strojových súčiastok
  Lipa Zdenko ; M3000  Janáč Alexander ; M3000 Tomaníček Stanislav ; M200 Tomaníčková Dagmar ; M3000
  Vrstvy a povlaky 2003 : . s.182-186
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok