Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv materiálových parametrov kompozitov na báze odpadov na technológiu vstrekovania
  Bilčík Dávid ; 020070  Križan Peter ; 020070 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137805
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Výskum možností obrábania zliatin so zvýšeným obsahom chrómu
  Macák Martin ; 020070  Križan Peter ; 020070 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138222
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Konštrukčný návrh štvorrotorového drviaceho stroja
  Kasala Jakub ; 020070  Križan Peter ; 020070 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144762
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Material recovery of used engine oils - feasibility study
  Venkatachalam Sriram ; 020070  Križan Peter ; 020070 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-VSMKxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147517
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Zhodnocovanie odpadových materiálov do formy kompozitov technológiou vstrekovania
  Turcsek Kristián ; 020070  Križan Peter ; 020070 (škol.)
  2018
  SJF ; Dátum obhajoby : 13.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138271
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF2000
  kniha

  kniha

 6. Výskum opotrebovania nástrojov kladivového drviča pri dezintegrácii drevnej biomasy
  Šoltýs Samuel ; 020070  Križan Peter ; 020070 (škol.)
  2017
  SJF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133529
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Výskum vlastností a parametrov kompozitov na báze odpadových materiálov
  Takács Jozef ; 020070  Križan Peter ; 020070 (škol.)
  2016
  SJF ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133527
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Výskum vplyvu parametrov procesu zhutňovania agátových pilín na výslednú kvalitu výliskov
  Sátor Gábor ; 020070  Križan Peter ; 020070 (škol.)
  2016
  SJF ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133540
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Konštrukčný návrh laboratórneho závitovkového lisu s hydraulickým pohonom
  Gálik Patrik ; 020070  Križan Peter ; 020070 (škol.)
  2016
  SJF ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133545
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Výskum procesu zhutňovania vybraných druhov rýchlorastúcich drevín
  Kasala Peter ; 020070  Križan Peter (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-VET

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112757
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha