Výsledky vyhľadávania

 1. Motivácia učenia sa žiakov na stredných školách
  Kovárová Iveta  Halusková Soňa (škol.) ; J0080
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  motivation stredné školy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58644
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Alternatívne metódy výučby e-learning = Alternativ methods of teaching, e-learning : Diplomová práca
  Letenayová Simona  Halusková Soňa (xxx) ; J0080
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 70 s 1 CD-ROM
  e-learning
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Materiálne prostriedky vo výučbe predmetu technológia = Material tools in the process of teaching the subject Technology : Diplomová práca
  Sellyei Ladislav  Halusková Soňa (xxx) ; J0080
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 78 s príl (1 CD-ROM)
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Humanizácia hodnotenia a klasifikácie = Humanization of assessment and classification : Diplomová práca
  Vodal Stanislav  Halusková Soňa (xxx) ; J0080
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 71 s príl (1 CD-ROM)
  humanizácia vzdelávania
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Voľný čas stredoškolskej mládeže a jeho využívanie = Free Time of Secondary School Students and its Spending : Diplomová práca
  Melicher Pavol  Halusková Soňa (xxx) ; J0080
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 63 s prílohy (1 CD-ROM)
  voľný čas adolescentná mládež
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Šikanovanie a agresia na stredných školách = Chicane and aggression on secondary schools : Diplomová práca
  Putirka Pavol  Halusková Soňa (xxx) ; J0080
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 83 s príl (1 CD-ROM)
  šikanovanie agresivita
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh a vyhotovenie názornej učebnej pomôcky pre vyučovací predmet technológia dámskeho krajčírstva = Der Vorschlag und die Erstllung der Lernhilfen für das Lehrfach Technologie der Damenschneiderei : Diplomová práca
  Lukáčová Miriam  Halusková Soňa (xxx) ; J0080
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 67 s príl (1 CD-ROM)
  učebné pomôcky
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Príčiny a problémy záškoláctva na stredných školách = Reasons and problems of truancy at secondary schools : Diplomová práca
  Handlovičová Anna  Halusková Soňa (xxx) ; J0080
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 71 s príl (1 CD-ROM)
  záškoláctvo poruchy správania
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Podiel otca a matky na rodinnej výchove dieťaťa = The father's and mother's part on upbringing of the child : Diplomová práca
  Galbavá Oľga  Halusková Soňa (xxx) ; J0080
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 103 s príl (1 CD-ROM)
  rodinná výchova
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha