Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza materiálu modulárneho pásu : výskumná správa pre spoločnosť Volkswagen Slovakia - Bratislava. ZoD 50/2012 / aut. Marián Peciar, Roman Fekete, Peter Peciar, Alexander Schrek, Ivan Hudec
  Peciar Marián ; J180  Fekete Roman ; J180 Peciar Peter ; J0040 Schrek Alexander ; J280 Hudec Ivan ; C9370
  Bratislava Strojnícka fakulta STU 2012 . - 28 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha