Výsledky vyhľadávania

 1. Technológie tvárnenia bimetalických výrobkov
  Wambui Samuel Gathathu ; 020050  Schrek Alexander ; 020050 (škol.)
  2020
  SJF ; Dátum obhajoby : 08.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144374
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Štúdium vlastností kombinovaných polotovarov
  Šiška Jakub ; 020050  Schrek Alexander ; 020050 (škol.)
  2017
  SJF ; Dátum obhajoby : 13.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119639
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Zvýšenia presnosti výroby klietky valivého ložiska
  Provazník Dominik ; 020050  Schrek Alexander ; 020050 (škol.)
  2017
  SJF ; Dátum obhajoby : 13.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137345
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Vplyv starnutia na tvárniteľnosť plechov pre hlboké ťahanie
  Repka Viliam ; 020050  Schrek Alexander (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 15.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99987
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Vplyv anizotropie materiálu na vlastnosti hlbokých výťažkov z TWB
  Šauša Ondrej ; 020050  Schrek Alexander (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 15.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100187
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Technológia výroby závitoviek pre dopravníky
  Chamraz Alojz ; 020050  Schrek Alexander (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 15.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94485
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Optimalizácia vstrekovania termoplastov
  Kollár Ján ; J  Schrek Alexander (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 644
  strojárske technológie a materiály Production Processes and Materials výlisok vstrekovanie termoplastov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84988
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Pridržiavacie systémy pri hlbokom ťahaní [CD-ROM]
  Alrashidi Ferah S.F.M.A.J. ; J  Schrek Alexander (xxx) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 47 s
  pridržiavač hlboké ťahanie Blank holder Deep drawing process
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Spôsoby optimalizácie technologického procesu objemového tvárnenia (technology of volume working, optimalization, closed die forging, technological parameters) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Demeter Marek ; J0030  Schrek Alexander (xxx) ; J280
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 63 s
  technologické parametre technological parameters
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Štúdium a analýza technologických procesov výroby dielov automobilov (The study and analysis of the technological processes in the production of car body parts) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Žitňanská Veronika ; J0050  Schrek Alexander (xxx) ; J280
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 56 s
  strihanie ohýbanie hlboké ťahanie shearing bending deep drawing
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha