Výsledky vyhľadávania

 1. Združený tvárniaci nástroj na spracovanie nekompaktných materiálov práškovej metalurgie : patentový spis č. 279 791 / aut. Michal Podolský, Alexander Schrek
  Podolský Michal ; 020050  Schrek Alexander ; 020050
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 1999 . - 5 s.
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha