Výsledky vyhľadávania

 1. Zabezpečenie a prevádzka robotických kolaboratívnych pracovísk s využitím strojového videnia a UWB lokalizačných techník
  Slovák Juraj ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (škol.)
  2021
  SJF ; Dátum obhajoby : 25.08.2021 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : D-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147475
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh metodiky a funkčného konceptu automatizovaného robotického pracoviska na metrologickú kontrolu váh s neautomatickou činnosťou
  Fiťka Ivan ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (škol.)
  2021
  SJF ; Dátum obhajoby : 23.08.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : D-MT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152505
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh metodiky a meracieho modelu pre testovanie logistického systému vo flexibilnej výrobe a návrh algoritmov pre jeho optimalizáciu
  Vašek Pavol ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (škol.)
  2020
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.08.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : D-MT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146047
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha