Výsledky vyhľadávania

 1. Príspevok k hodnoteniu únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom namáhaní
  Novotný Pavol ; 020010  Chmelko Vladimír ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 23.08.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika ; Študijný program : D-APLM . - 79 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102379
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 2. Metódy extrakcie cyklov zaťaženia pri viacosovom premenlivom namáhaní
  Bíro Dominik ; 020010  Chmelko Vladimír ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 23.08.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika ; Študijný program : D-APLM . - 94 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139168
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 3. Príspevok k hodnoteniu únavovej životnosti konštrukcii pri viacosovom zaťažovaní
  Ďurka Róbert ; J0010  Chmelko Vladimír (konz.) ; J0010
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2012 . - 122 s
  aplikovaná mechanika
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 4. Príspevok k teórii únavovej životnosti reálnych konštrukcií
  Chmelko Vladimír ; J220 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2006 . - 80 s 26 s. príloh
  testy životnosti všeobecne veľkosť, životnosť, poloha a tvar konštrukcií mechanika pružných pevných látok, deformácia
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha