Výsledky vyhľadávania

 1. Monitorovanie kmitania, napätosti a únavovej bezpečnosti obtokov v lokalite Lipový vŕšok Nafta, a.s. / aut. Vladimír Chmelko, Miroslav Šulko, Martin Garan
  Chmelko Vladimír ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 Garan Martin ; 020010
  1. vyd.
  Bratislava Strojnícka fakulta STU Bratislava 2018 . - 20 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Záverečná správa projektu ITMS: 2624022008:Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov energetických zariadení – podaktivity 2.1.1, 2.1.3, 2.2.3, STU 2012-2015 / aut. Vladimír Chmelko, Miroslav Šulko, Martin Garan, Matúš Margetin, Pavel Škriniar
  Chmelko Vladimír ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 Garan Martin ; 020010 Margetin Matúš ; 020010 Škriniar Pavel
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2015 . - 107 s. + 77 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Štúdia preverenia tlakovej a únavovej bezpečnosti potrubných rozvodov TK8. NAFTA, a.s. / aut. Vladimír Chmelko, Miroslav Šulko, Martin Garan
  Chmelko Vladimír ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 Garan Martin ; 020010
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2013 . - 29 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. Analýza zdrojov kmitania PD strojov R5 a R6 na KS01 Veľké Kapušany - návrh metód ich hodnotenia a tlmenia. Úloha VaV eustream,: NSE/1034-UN-PV01, 2011-2012 / aut. Vladimír Chmelko, Miroslav Šulko, Martin Garan
  Chmelko Vladimír ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 Garan Martin ; 020010
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2012 . - 100 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 5. Vývoj systému monitorovania spolupôsobenia korózneho poškodenia a napätosti líniových potrubí. Úloha VaV eustream: NST/09013-UN-NAKL 2009-2011 / aut. Vladimír Chmelko, Miroslav Šulko, Martin Garan
  Chmelko Vladimír ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 Garan Martin ; 020010
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2011 . - 139 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 6. Monitorovací systém bezpečnosti prevádzky plynu pri zavádzaní nových technológií. Ekofond 2010-2011 / aut. Vladimír Chmelko, Miroslav Šulko, Martin Garan
  Chmelko Vladimír ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 Garan Martin ; 020010
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2011 . - 27 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 7. Diaľkový monitoring únavového poškodenia komponentov potrubných dvorov kompresorových staníc. Úloha VaV SPP: NST/07028 / aut. Vladimír Chmelko, Miroslav Šulko, Martin Garan
  Chmelko Vladimír ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 Garan Martin ; 020010
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2008 . - 115 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha