Výsledky vyhľadávania

 1. The strength and dynamic analysis of a piston and rod mechanism of the engine
  Amr Abd ELkarim Ahmed ELSabbagh Mohamed ; 020010  Garan Martin ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AMAMxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140795
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. The stress-strain analysis of the crane hydraulic arm of truck
  Keelkattalai Kasthurii Renghan Harisudan ; 020010  Garan Martin ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AMAMxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134619
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. The stress-strain analysis of the road bridge
  Kumartas Semih Kaan ; 020010  Garan Martin ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AMAMxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147837
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. The stress-strain analysis of the double girder crane
  Ravi Kumar Vivek ; 020010  Garan Martin ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AMAMxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140460
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Simulácia pohybu robotického systému využitím Simscape/Multibody modulu
  Písečný Oliver ; 020010  Garan Martin ; 020010 (škol.)
  2018
  SJF ; Dátum obhajoby : 11.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145665
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Tvorba fyzikálnych dynamických modelov s využitím Matlab/Simulink a Matlab/Simscape
  Verešpej Eduard ; 020010  Garan Martin ; 020010 (škol.)
  2018
  SJF ; Dátum obhajoby : 11.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126074
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Napäťovo deformačná a pevnostná analýza budovy skladu
  Gálik Patrik ; 020010  Garan Martin ; 020010 (škol.)
  2018
  SJF ; Dátum obhajoby : 11.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125204
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Modeling and simulation of basic physical models of dynamic systems
  Nagy Bence ; 020010  Garan Martin ; 020010 (škol.)
  2017
  SJF ; Dátum obhajoby : 12.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119147
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Problematika supravodivosti a jej aplikácie v praxi
  Kulhánek Jakub ; 020010  Garan Martin ; 020010 (škol.)
  2017
  SJF ; Dátum obhajoby : 12.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125571
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. The stress-strain analysis of the mobile structure
  Kozel Damián ; 020010  Garan Martin ; 020010 (škol.)
  2017
  SJF ; Dátum obhajoby : 12.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AMAMxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118395
  bakalárska práca
  kniha

  kniha