Výsledky vyhľadávania

 1. Napäťovo deformačná analýza pevnosti posilňovacích strojov
  Pavčo Štefan ; 020010  Garan Martin ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 07.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138237
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh a modelovanie vstupnej parkovacej rampy v Simscape
  Šimo Juraj ; 020010  Garan Martin ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146600
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Modeling of the industrial robot structure in Ansys Workbench
  Ethiraj Prem Kumar ; 020010  Garan Martin ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAMxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140598
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. The assesment of the motorbike frame strength in Ansys Workbench
  Rangaraj Naveen Kumar ; 020010  Garan Martin ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAMxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140676
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Návrh laboratórneho modelu systému riadenia vzdialenosti VN elektród v systéme Plasmabit
  Majkút Marek ; 020010  Garan Martin ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145307
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. The static and dynamic analysis of the wheel loader in Ansys
  Mohan Prasanth ; 020010  Garan Martin ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAMxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140637
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Napäťovo deformačná analýza a simulácia posilňovacieho stroja v MKP
  Hura Matúš ; 020010  Garan Martin ; 020010 (škol.)
  2018
  SJF ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137783
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Návrh skúšobného zariadenia pre verifikáciu výkonnostných požiadaviek kompresorov dojazdových systémov
  Magušin Marek ; 020010  Garan Martin ; 020010 (škol.)
  2018
  SJF ; Dátum obhajoby : 13.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138249
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. The stress-strain analysis of the backhoe ladle
  Ravichandran Dheepan ; 020010  Garan Martin ; 020010 (škol.)
  2018
  SJF ; Dátum obhajoby : 14.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAMxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140497
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Monitorovanie vibrácií z hľadiska únavovej bezpečnosti
  Máčaj Martin ; 020010  Garan Martin ; 020010 (škol.)
  2018
  SJF ; Dátum obhajoby : 13.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133647
  diplomová práca
  kniha

  kniha