Výsledky vyhľadávania

 1. Degradation mechanisms in the operation of pressured pipelines / aut. Martin Garan, Miroslav Šulko
  Garan Martin ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010
  ICSI 2019. The 3rd International Conference on Structural Integrity : . S. 514-519
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Degradačné mechanizmy materiálov potrubí plynu / aut. Vladimír Chmelko, Matúš Margetin, Martin Garan
  Chmelko Vladimír ; 020010  Margetin Matúš ; 020010 Garan Martin ; 020010
  Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov : . S. 33-35
  potrubie pipeline
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Safety margin against the fatigue fracture under random loading / aut. Martin Garan, Vladimír Chmelko, Ervin Schafer
  Garan Martin ; 020010  Chmelko Vladimír ; 020010 Schafer Ervin
  MATEC Web of Conferences [elektronický zdroj] : . Vol. 165, (2018), s. 22033, online
  fatigue fracture random loading
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Conditions for long-term monitoring of safety in operation of pipelines / aut. Martin Garan, Vladimír Chmelko
  Garan Martin ; 020010  Chmelko Vladimír ; 020010
  Procedia Structural Integrity : . Vol. 5, (2017), s. 614-619, online
  fatigue vibration
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Únavová pevnosť zvarov potrubí pri preprave plynu / aut. Vladimír Chmelko, Matúš Margetin, Martin Garan
  Chmelko Vladimír ; 020010  Margetin Matúš ; 020010 Garan Martin ; 020010
  Zborník z 18. medzinárodnej vedecko-technickej konferencie Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov : . S. 1-5
  fatigue pipeline únavová pevnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Tlakové preťaženia potrubí / aut. Vladimír Chmelko, Miroslav Šulko, Martin Garan
  Chmelko Vladimír ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 Garan Martin ; 020010
  Plyn : . Roč. 96, č. 11-12 (2016), s. 266-273
  únava materiálu fatigue damage potrubie pipe
  článok z periodika
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Long-term monitoring of strains in a real operation of structures / aut. Vladimír Chmelko, Martin Garan
  Chmelko Vladimír ; 020010  Garan Martin ; 020010
  New Perspectives in Measurements, Tools and Techniques for Systems Reliability, Maintainability and Safety : . S. 333-336, online
  long-term monitoring
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84985972828&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=BA9B0C7E10781E14ACCBD7078CC6D740.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a230&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856464194300%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=#
  https://www.imeko.org/publications/tc10-2016/IMEKO-TC10-2016-064.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. The transformation formula for plastic strain evaluation from the total measured strain / aut. Martin Garan, Miroslav Šulko
  Garan Martin ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010
  Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava . Vol. 23, iss. 1 (2015), s. 19-24
  fatigue life time plastic strain
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (2) - článok
  článok

  článok

 9. Experimentálne a výpočtové určenie deštrukčných tlakov v potrubiach s koróznym úbytkom hrúbky steny / aut. Vladimír Chmelko, Miroslav Šulko, Martin Garan
  Chmelko Vladimír ; 020220  Šulko Miroslav ; 020220 Garan Martin ; 020250
  Bezpečnost a spolehlivost plynovodů 24. 19.-20.5. 2015 Praha
  Plyn : . Roč. 95, č. 6 (2015), s. 128-130
  deštrukčný tlak potrubie gas pipeline burst pressure
  článok z periodika
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. In-time monitoring of fatigue damage / aut. Vladimír Chmelko, Vladimír Kliman, Martin Garan
  Chmelko Vladimír ; 020220  Kliman Vladimír Garan Martin ; 020250
  Procedia Engineering . Vol. 101, (2015), s. 93-100
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok