Výsledky vyhľadávania

 1. Hydraulická abeceda : teoretická časť
  Šoltész Andrej ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Čubanová Lea ; 010170 (rec.) Kelčík Stanislav (rec.) Gomboš Milan
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2020 . - 239 s.
  ISBN 978-80-227-5055-4
  podzemná voda hydraulika pórovité (medzizrnové) prostredie zvodnená vrstva (zvodnenec) filtrácia (priesak)
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  kniha

  kniha

 2. Hydraulika podzemnej vody
  Kamenský Jozef  Šoltész Andrej ; 010170 Baroková Dana ; 010170 Gomboš Milan (rec.) Burger František (rec.)
  2. dopl. a preprac. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016 . - 156 s.
  ISBN 978-80-227-4657-1
  hydraulika podzemná voda prúdenie podzemnej vody
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF7120
  Hydraulika podzemnej vody

  kniha

 3. Hydroinformatika 2. časť [elektronický zdroj] : Simulácia procesov prúdenia podzemnej vody v pórovitom prostredí
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010 . - 161 s. CD ROM
  ISBN 978-80-227-3396-0
  metóda konečných prvkov modelovanie simulácia TRIWACO prúdenie podzemnej vody hydroinformatika finite element method groundwater flow simulation hydroinformatics
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 4. Simulácia procesov prúdenia podzemnej vody v pórovitom prostredí [elektronický zdroj]
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 113 s.
  ISBN 978-80-227-3188-1
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 5. Hydrologické a hydraulické aspekty protipovodňovej ochrany : časť 2 - Odvádzanie vnútorných vôd/Hydroinformatika (učebné texty kurzu)
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 110 s.
  ISBN 978-80-227-2772-3
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF5100
  kniha

  kniha