Výsledky vyhľadávania

 1. Numerické metódy riešenia vplyvu vodného diela na hladinový režim podzemných vôd : Písomná časť dizertačnej skúšky
  Baroková Dana ; V170 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 2003
  iný typ
  kniha

  kniha