Výsledky vyhľadávania

 1. Vyhodnotenie vsakovacích pokusov na VSN
  Muranský Rastislav ; 010170  Baroková Dana ; 010170 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 19.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128547
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh a posúdenie odvodnenia pozemku pre priemyselný park pri Nitre.
  Rázgová Martina ; 010170  Baroková Dana ; 010170 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107939
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Povodne spôsobené vystúpením hladiny podzemnej vody
  Tompoš Vladimír ; V  Baroková Dana (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  floods podzemná voda povodeň
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104007
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Hydraulické riešenie studní (Problémová štúdia)
  Nahálková Michaela ; V  Baroková Dana (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103919
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Prúdenie vrstevnatým pórovitým prostredím - Girinského potenciál
  Dušek Petr ; V170  Baroková Dana (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management groundwater priesak
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59290
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Pôsobenie tlaku a vztlaku podzemnej vody na stavebné konštrukcie
  Kinczer Tomáš ; V170  Baroková Dana (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management groundwater priesak
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59277
  bakalárska práca
  kniha

  kniha