Výsledky vyhľadávania

 1. Posúdenie vplyvu navrhovaných podzemných tesniacich stien na režim podzemných vôd
  Šille Andrej ; 010170  Baroková Dana ; 010170 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127713
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh a optimalizácia hydraulického systému na zníženie piezometrickej výšky v danej oblasti
  Kolos Olena ; 010170  Baroková Dana ; 010170 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116540
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh a posúdenie možnosti regulácie režimu podzemných vôd v oblasti plánovaného priemyselného parku pri Nitre.
  Shenga Zinaw Dingetu ; 010170  Baroková Dana ; 010170 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117073
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Modelovanie vplyvu navrhovanej vodnej stavby na Dunaji na prúdenie a režim podzemnej vody
  Nahálková Michaela ; 010170  Baroková Dana (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107802
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Vplyv povodňových prietokov v Dunaji na hladinový režim podzemnej vody v oblasti Komárna
  Ciulisová Nikola ; V  Baroková Dana (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 946
  groundwater level regime
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103465
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Prognóza vplyvu výstavby malej vodnej elektrárne na režim podzemných vôd
  Kamenský Michal ; V  Baroková Dana (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  TRIWACO TRIWACO hladinový režim podzemných vôd TRIWACO TRIWACO
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93937
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Prognóza vývoja hladiny podzemnej vody po realizácii MVE Šalková
  Dušek Petr ; V170  Baroková Dana (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering surface water groundwater plant vplyv voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91901
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Určenie vplyvu trasy prepojenia železničného koridoru TEN-T na prúdenie a režim podzemných vôd.
  Kinczer Tomáš ; V170  Baroková Dana (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering groundwater modelovanie TEN-T podzemná voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91909
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Vplyv povodňovej vlny v povrchovom toku na režim podzemných vôd
  Pindjaková Tatiana ; V170  Baroková Dana (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering groundwater povodeň
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68866
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Prognóza vývoja podzemnej vody po výstavbe MVE Šalková.
  Hofmannová Simona  Baroková Dana (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering TRIWACO TRIWACO
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62229
  diplomová práca
  kniha

  kniha