Výsledky vyhľadávania

 1. Meranie deformácií rýchlostného poľa na fyzikálnom modeli hrablíc
  Skoncová Dagmara ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124988
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Modelovanie prúdenia v nádrži VD Hričov
  Chrachalová Kristína ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137316
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Experimentálne porovnanie výpočtových metód pre stanovenie hydraulických strát v tlakových potrubiach
  Kremser Juraj ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117360
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh tlakového privádzača pre pripravovanú MVE
  Lapošová Patrícia ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 19.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116403
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Matematický model prúdenia v koryte nad haťou VD Kolárovo
  Böhmer Adrian ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128316
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Možností využitia experimentálnej turbíny typu SETUR v MVE
  Ščasný Peter ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 21.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116399
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Možnosti energetického dovyužitia prietokov do starého kortya Dunaja na VS Čunovo
  Šafariková Zuzana ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120822
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Hydraulické posúdenie stavu koryta pod haťou VD Hričov.
  Bytčanková Lucia ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 21.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107916
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Výpočet hladinového režimu pre MVE Liptovská Teplá II
  Majzlík Erik ; 010170  Rumann Ján (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116718
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Hydraulické výpočty hladinového režimu pre pripravovanú MVE na Hornáde
  Peterková Patrícia ; 010170  Rumann Ján (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108164
  bakalárska práca
  kniha

  kniha