Výsledky vyhľadávania

 1. Výskum opatrení na minimalizáciu tvorby výmoľov pod haťou VD Hričov
  Pavúček Martin ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144702
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Posúdenie vplyvu geometrie vtokových objektov nízkotlakých MVE na rozdelenie rýchlostí prúdenia
  Böhmer Adrian ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146118
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Posúdenie prúdenia vo vtokovom objekte MVE Stará Ľubovňa
  Bytčanková Lucia ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137671
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh rybovodu pre pripravované VD Kolárovo
  Peterková Patrícia ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125366
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Hydraulické posúdenie prúdenia vo vtokovom objekte MVE Trenčianske Biskupice I
  Maco Samuel ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117245
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Posúdenie možností hydroenergetického využitia rieky Váh v úseku Ružomberok - Kraľovany
  Kyseláková Michaela ; 010170  Rumann Ján (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109443
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh hydroenergetického využitia rieky Hornád pri obci Trstené pri Hornáde
  Klenovič Matej ; 010170  Rumann Ján (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109373
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Posúdenie vplyvu navrhovaného VD Sereď na VE Madunice
  Šipka Matej ; V  Rumann Ján (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering mathematical model matematický model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100537
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Hydroenergetické využitie starého mlyna pri obci Meliata
  Dušička Michal ; V170  Rumann Ján (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93951
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Návrh malej vodnej elektrárne Černová
  Molnár Marek ; V  Rumann Ján (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91902
  diplomová práca
  kniha

  kniha