Výsledky vyhľadávania

 1. Dynamický silomer na meranie ťahových síl : zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 70-2016, dátum podania prihlášky: 14.06.2016, dátum zverejnenia: 03.10.2016, Vestník ÚPV SR č. 10/2016
  Dušička Peter ; 010170  Hrubík Ján Rumann Ján ; 010170 Šulek Peter ; 010170 Možiešik Ľudovít ; 010170
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2016 . - [10] s.
  sila skúška ťahom
  http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=852928
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Skladacia tyč na hydrometrovanie : zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 5039-2016, dátum podania prihlášky: 23.06.2016, dátum zverejnenia: 03.10.2016, Vestník ÚPV SR č. 10/2016
  Dušička Peter ; 010170  Rumann Ján ; 010170 Šulek Peter ; 010170 Možiešik Ľudovít ; 010170
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2016 . - [9] s.
  hydrometrovanie tyč
  http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=853658
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 3. Mostový deflektor a most : zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 5038-2016, dátum podania prihlášky: 10.06.2016, dátum zverejnenia: 03.10.2016, Vestník ÚPV SR č. 10/2016
  Dušička Peter ; 010170  Rumann Ján ; 010170 Šulek Peter ; 010170 Možiešik Ľudovít ; 010170
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2016 . - [10] s.
  most protipovodňová ochrana
  http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=852993
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 4. Dynamický snímač síl s mechanickým zaznamenaním maxima : zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 72-2016, dátum podania prihlášky: 14.06.2016, dátum zverejnenia: 05.09.2016, Vestník ÚPV SR č. 09/2016
  Dušička Peter ; 010170  Hrubík Ján Rumann Ján ; 010170 Šulek Peter ; 010170 Možiešik Ľudovít ; 010170
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2016 . - [10] s.
  dynamická záťaž snímač sily
  http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=852930
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha