Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh ovládania asynchrónneho motora pomocou frekvenčného meniča a PC
  Přibil Jiří  Kamenský Miroslav ; J0020 Vlnka Ján ; J0020
  Elektrotechnik . Č. 1 (2009), s.28-30
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Hybridné systémy SOFC/GT v energetike
  Brutovský Emil ; J290  Kamenský Miroslav ; J290
  SEKEL 2005 . s.CD ROM
  palivové články generátory meniče
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Autokalibračné metódy v procese merania
  Šturcel Ján ; E1110  Kamenský Miroslav ; J290
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 11, mimoriadne č (2005), s.53-55
  meranie autokalibrácia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Využitie palivových článkov v doprave
  Šturcel Ján ; E1110  Kamenský Miroslav ; J290
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 11, mimoriadne č (2005), s.78-80
  palivový článok alternatívny pohon PEM
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Dynamické vlastnosti elektromechanického regulačného systému.
  Brutovský Emil ; J290  Kamenský Miroslav ; J290
  Mechatronika 2004 : . s.20-25
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Algoritmické metody zvyšovnia presnosti meracích členov.
  Šturcel Ján ; E1110  Kamenský Miroslav ; J290
  Mechatronika 2004 : . s.97-101
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Automated measurement of characteristics of the power AC motor supplied by frequency inverter.
  Přibil Jiří ; J290  Kamenský Miroslav ; J290
  Radioelektronika 2004 : . s.327-330
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Frekvenčné riadenie asynchrónnych motorov pomocou PC
  Přibil Jiří ; J290  Kamenský Miroslav ; J290
  SEKEL 2003 : . s.CD ROM
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Konštrukcia ultrazvukových koncentrátov
  Greguš - Kollár Ján ; J120  Kamenský Miroslav ; J290
  Strojné inžinierstvo 2002 = Mechanical engineering 2002 : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Spracovanie údajov v senzorových systémoch (2)
  Šturcel Ján ; E1110  Mišeje M. ; E110 Kamenský Miroslav ; J290
  AT&P Journal . Roč. 9, č. 9 (2002), s.93
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok