Výsledky vyhľadávania

 1. Tvorba medzinárodných a európskych noriem pre oblasť geografických informácií a ich preberanie do sústavy STN
  Nikšová Nadežda  Ivánová Ivana
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 53 (95), č. 1 (2007), s. 7-12
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Modelling of the data quality in the spatial domain
  Ivánová Ivana 
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 15, No. 2 (2007), s.28-34
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Spatial data collection for the purpose of archeological survey
  Vázquez Gorka Santamaría  Ivánová Ivana
  Kartografické listy 2006 : . s.108-115
  článok zo zborníka
  článok

  článok

 4. Standardization of geographic information
  Ivánová Ivana 
  Kartografické listy 2005 : . s.61-69
  článok zo zborníka
  článok

  článok

 5. Uncertainty in position of objects as an influence factor of the area value
  Ivánová Ivana  Vajsáblová Margita ; V220
  Database and Expert Systems Applications : . s.468-472
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Sémantická presnosť - zanedbávaný parameter kvality priestorových údajov
  Ivánová Ivana 
  Geodetické siete a priestorové informácie : . s.CD
  článok zo zborníka
  AEF - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  AEF
  článok

  článok

 7. 18. plenárne zasadnutie CEN/TC 287 - Geografická informácia.
  Ivánová Ivana 
  Normalizácia . Roč. 10, č. 6 (2004), s.23-25
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 8. Poznámky k vybraným termínom z geoinformatiky
  Ivánová Ivana  Chalachanová Faixová Jana ; V130 Valachovičová Ľubica ; V130 Fencík Róbert ; V210
  Geografická informácia. Terminológia v normách ISO (2002-2003) : . s.59-62
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Kvalita údajov - princípy, metódy hodnotenia a dokumentácia
  Ivánová Ivana  Chalachanová Faixová Jana ; V130
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 49 (91), č. 7-8 (2003), s.154-157
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Problematika kvality v štandardizácii geografickej informácie
  Ivánová Ivana  Chalachanová Faixová Jana ; V130
  Geografická informácia. Terminológia v normách ISO a CEN : . s.19-22
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok