Výsledky vyhľadávania

 1. Komunitné bývanie seniorov
  Mešina Miroslav ; 010310  Húsenicová Jarmila ; 010310 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.08.2017 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : D-TKPS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111511
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Vegetačný kryt korún torzálnych murív
  Schlesinger Richard ; 010310  Húsenicová Jarmila (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2015 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : D-TKPS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76793
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. Unifikácia a diverzifikácia bývania pre mladých v globalizovanej spoločnosti, Štartovacie byty
  Tibenská Martina ; 010310  Húsenicová Jarmila (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 28.08.2015 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : D-TKPS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76784
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 4. Priestorové potreby a typologicko-konštrukčné aspekty odpočívadiel na cykloturistických trasách
  Wirthová Petra ; V181  Húsenicová Jarmila (škol.) ; V181
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 673
  teória a konštrukcie pozemných stavieb cykloturizmus
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76163
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 5. Fragment typologického a priestorového konceptu spoločného pre ľudí a zvieratá
  Vargová Kristína ; V181  Húsenicová Jarmila (škol.) ; V181
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 673
  teória a konštrukcie pozemných stavieb comfort relax komfort človek priestor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84381
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 6. Príspevok k typológii vinárskych stavieb : Dizertačná práca
  Guldan Martin  Húsenicová Jarmila (škol.) ; V181
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  SVF ; . - 125 s
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 7. Formulácia okrajových podmienok pre voľbu typov zastrešenia torzálnych pamiatkovo chránených stavieb : Dizertačná práca
  Oravcová Katarína ; V181  Húsenicová Jarmila (škol.) ; V181
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013 . - 95 s
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 8. Vplyv urbanizácie a udržateľný rozvoj sídiel Slovenska : Dizertačná práca
  Piják Ondrej  Húsenicová Jarmila (škol.) ; V181
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ; . - 118 s
  straw slama
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73619
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha