Výsledky vyhľadávania

 1. Tvorba popisu vrstevníc na topografických mapách
  Gallasová Klaudia ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2021 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149145
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Kartografická vizualizácia skalných útvarov
  Pavelka Dávid ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2021 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159653
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Tvorba popisu na ortofotomapách
  Kosmeľová Tatiana ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2020 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159702
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Využitie georadaru pri archeologickom prieskume
  Fašang Jakub ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128704
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Rekonštrukcia cestnej siete na historických mapách
  Kačmárová Barbora ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131425
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Rekonštrukcia cestnej siete na mapách II. vojenského mapovania
  Kačmárová Barbora ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 01.09.2018 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150036
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Kartografická funkcionalita Open Source softvérov
  Červencová Martina ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131400
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Analýza presnosti rastrovej mapy III. vojenského mapovania
  Stašová Erika ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 21.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131410
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Historická krajinná pokrývka územia Slovenska na podklade máp vojenského mapovania
  Iskra Jozef ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 21.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131388
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Tvorba tematickej mapy v ArcGIS Online
  Smida Martin ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 21.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131465
  bakalárska práca
  kniha

  kniha