Výsledky vyhľadávania

 1. Speckle removing anisotropic diffusion based on PDE models discretized by the finite volume method
  Krivá Zuzana ; 010220  Stašová Oľga ; 010220
  Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics : . USB kľúč, s. 700-714
  anisotropic diffusion speckles PDE multiplicative noise image enhancement finite volume method
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Filtrácia radarových dát získaných technológiou SAR pomocou anizotropných difúznych modelov
  Stašová Oľga ; 010220  Krivá Zuzana ; 010220
  51. konferencia slovenských matematikov : . S. 48-49
  filtrácia radarových dát spracovanie obrazu
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Effect of convolutions on nonlinear tensor diffusion
  Stašová Oľga ; 010220  Krivá Zuzana ; 010220
  50. konferencia slovenských matematikov : . S. 46
  nonlinear tensor diffusion convolution
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Regularized coherence enhancing filtering
  Stašová Oľga ; 010220  Krivá Zuzana ; 010220
  Tatra Mountains Mathematical Publications . Vol. 72, (2018), s. 107-121
  image processing nonlinear tensor diffusion coherence enhancing filtering
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. Nonlinear Tensor Diffusion and its Applications in Image Processing
  Stašová Oľga ; 010220  Handlovičová Angela ; 010220 Mikula Karol ; 010220 Peyriéras Nadine
  PRASTAN 2017 : . S. 23
  nonlinear tensor diffusion coherence enhancing diffusion diamond-cell finite volume method semi-implicit scheme convergence and error analysis edge detection subjective surface equation structure segmentation
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Nonlinear tensor diffusion in image processing
  Stašová Oľga ; 010220  Mikula Karol ; 010220 Handlovičová Angela ; 010220 Peyriéras Nadine
  Proceedings of Equadiff 2017 Conference : . online, s. 377-386
  image processing nonlinear tensor diffusion coherence enhancing diffusion numerical solution semi-implicit scheme diamond-cell finite volume method convergence error estimate structure segmentation
  http://www.iam.fmph.uniba.sk/amuc/ojs/index.php/equadiff/article/view/806
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Matematické metódy v spracovaní obrazu
  Stašová Oľga ; 010220  Mikula Karol ; 010220 Remešíková Mariana ; 010220 Peyriéras Nadine
  48. konferencia slovenských matematikov : . S. 37
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. A workflow to process 3D+time microscopy images of developing organisms and reconstruct their cell lineage
  Faure Emmanuel  Savy Thierry Rizzi Barbara Melani Camilo Stašová Oľga ; 010220 Špir Róbert ; 010220 Čunderlík Róbert ; 010220 Kollár Jozef ; 010220 Remešíková Mariana ; 010220 Mikula Karol ; 010220
  Nature Communications . Vol. 7, (2016), online, [10] s.
  sea-urchin embryo fluorescence microscopy living cells segmentation zebrafish embryogenesis equations diffusion proteins tracking
  http://www.nature.com/articles/ncomms9674
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Applications of approximate gradient schemes for nonlinear parabolic equations
  Eymard Robert  Handlovičová Angela ; 010220 Herbin Raphaele Mikula Karol ; 010220 Stašová Oľga ; 010220
  Applications of Mathematics / . Vol. 60, no. 2 (2015), s. 135-156
  regularized Perona-Malik equation gradient schemes
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 10. Gradient schemes for image processing
  Eymard Robert  Handlovičová Angela ; V220 Mikula Karol ; V220 Stašová Oľga ; V220 Herbin Raphaele
  Finite volumes for complex applications VI. Problems & Perspective. Volume 1 : . s. 429-438
  gradient schemes gradientne schémy image processing spracovanie obrazu
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok