Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zásobovania vodou a odkanalizovania novostavby radových domov v obci Veľký Biel
  Kováč Dávid ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (škol.)
  2022
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2022 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162200
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh zásobovania vodou obce Vojňany
  Kapolka Matej ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159016
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Zabezpečenie pitnej vody pre rekreačnú oblasť Demänovská Dolina
  Jakubčiak Ján Jakub ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137810
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Odstraňovanie bromičnanov z vody
  Marko Ivana ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128810
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Zásobovanie vodou II. tlakového pásma obce Veličná
  Šopáková Silvia ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128877
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Využitie aktívneho uhlia v úprave vody
  Balogová Zuzana ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby ; Študijný program : I-SNOU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117421
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Rozšírenie vodovodnej siete pre obec Radošovce
  Hlubocký Miroslav ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby ; Študijný program : I-SNOU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117422
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Membránové procesy v úprave vody
  Janíková Kristína ; 010280  Barloková Danka (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2015 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113774
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Rozšírenie vodovodnej siete vo Veľkej Lomnici
  Zemčák Matúš ; V  Barloková Danka (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering water water supply system vodovodná sieť voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100465
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Poloprevádzkové overenie mikrofiltrácie v úprave vody
  Košťál Peter ; V  Barloková Danka (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning microfiltration drinking water treatment mikrofiltrácia membránové procesy úprava pitná voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104172
  diplomová práca
  kniha

  kniha