Výsledky vyhľadávania

 1. Kvalita povrchových vôd v rieke Malý Dunaj
  Hordósi Gábor ; V  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 985
  kvalita vody znečisťovanie vôd
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99945
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Vplyv vypúšťania odpadových vôd z urbanizovaných území na kvalitu vody vo vybranom úseku rieky Váh
  Hudcovič Lukáš ; V  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 985
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103856
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Waste water diposal, waste water treatment and reuse
  HUSAIN Mohammad A.H.A. ; V  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  stavebné inžinierstvo Civil Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86283
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Sewage systems, waste water treatment - impact on receiving bodies
  ALSAHALI Ahmad A.M.Sh.M. ; V  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  stavebné inžinierstvo Civil Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86279
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Riešenie zberu, odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu vo vybranej lokalite
  Morvayová Veronika ; V  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  waste odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103860
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Production and disposal of waste waters in large aglomeration
  ALAMRO Bader I.M. ; V  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  stavebné inžinierstvo Civil Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86265
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Vplyv vypúšťania odpadových vôd na kvalitu vody v recipiente
  Belej Vladislav ; V  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering voda teplota
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76322
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Charakteristika vybraných ukazovateľov kvality vody na zadanom úseku toku
  Lábodiová Diana ; V  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering kvalita vody znečisťovanie vôd
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76385
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Modern methodes by waste water treatment
  Agorastoudi Maria ; V  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  stavebné inžinierstvo Civil Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73220
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Riešenie systému zneškodňovania komunálnych odpadov v okrese Dunajská Streda
  Csánó Dávid ; V  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering odpadové hospodárstvo komunálny odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76453
  bakalárska práca
  kniha

  kniha