Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zneškodnenia odpadových vôd v lokalitách bez verejnej kanalizácie
  Košturiaková Lenka ; V  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering public sewerage domová čistiareň odpadových vôd
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91867
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Redukcia povrchového odtoku v intraviláne obce
  Kavecký Juraj ; V  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Landscaping and Landscape Planning reduction surface runoff povrchový odtok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94355
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Súčasné technológie zneškodňovania odpadových vôd z malých zdrojov
  Turzová Beáta ; V280  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  waste water odpadová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94213
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh odvedenia a zneškodnenia odpadových vôd vo obci Studienka
  Klubník Michal  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering sewerage
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81538
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Decentralizované zneškodňovanie odpadových vôd v území s individuálnou bytovou zástavbou
  Poláček Jozef ; V  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering recyklácia voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68814
  diplomová práca
  kniha

  kniha