Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh rozšírenia vodovodu obce Stará Bystrica
  Holík Juraj ; 010280  Tóthová Katarína ; 010280 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 19.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107825
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh rozšírenia verejného vodovodu Hronské Kľačany
  Šutúš Marek ; 010280  Tóthová Katarína ; 010280 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 19.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120723
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Zásobný objem vodojemu a štandardy jeho využitia
  Tomaštíková Veronika ; 010280  Tóthová Katarína (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98645
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Verejný vodovod a požiarne zabezpečenie zásobovanej oblasti
  Kalabová Barbora ; 010280  Tóthová Katarína (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116405
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Spotreba a potreba vody v obci Vinosady
  Svitačová Galina ; V  Tóthová Katarína (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 985
  consumption water demand potreba vody spotreba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102110
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh zásobovania pitnou vodou mestskej časti Komárno - Hadovce
  Haršány Marek ; V  Tóthová Katarína (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management armatúra potrubie vodovod
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67571
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. GIS a jeho využitie pri prevádzke vodovodov a kanalizácií
  Gálik Marek ; V  Tóthová Katarína (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management analysis GIS GIS Piešťany GIS GIS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59329
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Vývoj spotreby vody v regióne Orava v kontexte širších súvislostí hospodárskeho vývoja
  Ďaďová Ľubica ; V  Tóthová Katarína (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management finančná kríza water consumption
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59316
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Monitorovania spotreby pitnej vody vo verejných vodovodoch
  Varga Balázs ; V  Tóthová Katarína (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  monitoring monitoring water pitná voda spotreba vody monitorovanie inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76426
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Distribučné merania na vodovodnej sieti
  Michale Martin ; V  Tóthová Katarína (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  measuring meranie pitná voda inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76351
  bakalárska práca
  kniha

  kniha