Výsledky vyhľadávania

 1. Zmeny v režime zásobovania pitnou vodou v kontexte klimatických a urbanizačných zmien.
  Svitačová Galina ; 010280  Tóthová Katarína ; 010280 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby ; Študijný program : I-SNOU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116675
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Rozšírenie vodovodu a prevádzkový poriadok systému zásobovania obce Ducové
  Vetrík Marek ; 010280  Tóthová Katarína ; 010280 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117411
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Využitie štatistických metód a simulačných programov v procese plánovania obnovy a rekonštrukcie ČOV.
  Korbeľa Daniel ; 010280  Tóthová Katarína (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100528
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh verejného vodovodu pre obce Podolie, Pobedim, Očkov
  Haršány Marek ; V  Tóthová Katarína (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering water reservoir water supply vodojem vodovodné potrubie vodovod
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100566
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Plán obnovy Záhorského skupinového vodovodu
  Gardlíková Ivana ; V  Tóthová Katarína (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering poruchovosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68877
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Hydraulické posúdenie vodovodnej siete mesta Modra
  Bujňák Peter  Tóthová Katarína (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering model bilancia analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61314
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Optimalizácia vodovodnej siete mesta Komárno
  Nemeš Pavol ; V280  Tóthová Katarína (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering vyhodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62593
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. kniha

  kniha