Výsledky vyhľadávania

 1. Informačné podklady pre návrh objemu vodojemu v korešpondencii s potrebou vody
  Tóthová Katarína ; 010280  Barloková Danka ; 010280
  Inovatívne informačno-komunikačné technológie vo vodnom hospodárstve : . S. 89-97
  potreba vody vodojem
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Hydraulické posúdenie vodovodných sietí
  Tóthová Katarína ; 010280  Barloková Danka ; 010280
  Inovatívne informačno-komunikačné technológie vo vodnom hospodárstve : . S. 17-25
  vodovodná sieť hydraulické výpočty posúdenie siete straty tlaku schematizácia siete
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Fragments of the water losses reduction and prevention programme in the conditions of the deWaLoP project´s Slovak partner – theory and practice
  Tóthová Katarína ; 010280 
  Water Loss 2014 : . [5] s.
  zásobovanie vodou úniky vody
  článok zo zborníka
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 4. Kontrola únikov vody v systéme verejného zásobovania pitnou vodou
  Tóthová Katarína ; 010280 
  KC-INTELINSYS Konferencia : . CD-ROM, [9] s.
  zásobovanie vodou úniky vody
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Informačné technológie použité na lokalizáciu a odstraňovanie skrytých únikov
  Tóthová Katarína ; V280  Dubová Vanda ; V280
  Inovatívne informačno-komunikačné technológie vo vodnom hospodárstve : . s.99-110
  úniky vody water leakages water supply zásobovanie vodou
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Techniky dataminingu a jeho využitie v procese riadenia vodárenských systémov
  Tóthová Katarína ; V280  Krammer Peter ; E Gibala Tomáš
  Pitná voda 2013 : . s.67-73
  datamining zásobovanie vodou
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Modelovanie riadenia vodovodnej siete technikou data-mining
  Tóthová Katarína ; V280  Krammer Peter
  45. konferencia vodohospodárov v priemysle. : . s.183-192
  data mining water supply zásobovanie vodou
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Water leakages in public water supply system and how to prevent them
  Tóthová Katarína ; V280  Haluska Juraj
  Journal of Life Sciences . Vol. 7, No. 6 (2013), s.677-685
  úniky vody vodovodná sieť water leakages water supply system
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Water Loss Prevention in a Large Water Supply System within CENTROPE Region
  Tóthová Katarína ; V280  Haluska Juraj Gregorová Jana
  Water Loss 2012 : . s.nestr.
  straty vody water losses water supply system zásobovanie vodou
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Analýza minimálnych nočných prietokov v okrskoch vodovodnej siete
  Tóthová Katarína ; V280  Haluska Juraj
  44. konferencia vodohospodárov v priemysle : . s.217-223
  spotreba vody straty vody úniky vody vodovodná sieť water consumption water distribution network water leakages water loss
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok