Výsledky vyhľadávania

 1. Vykurovanie 2010. Energetická efektívnosť systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla : zborník prednášok z 18. medzinárodnej konferencie. Ľubovňa, SR, 1.- 5. 3. 2010
  Dubnička Milan (zost.)  Chmúrny Ivan (zost.) ; V180 Kabát Viktor (zost.) ; J0060 Rajzinger Ján (zost.) ; J0060 Takács Ján (zost.) ; V290 Víglaský Jozef (zost.) Füri Belo (zost.) ; V290 Lulkovičová Otília (zost.) ; V290 Piterka Michal (zost.) Kurčová Mária (zost.) ; V290 Vranay František (zost.) Somorová Viera (zost.) ; V270 Petráš Dušan (zost.) ; V290
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2010 . - 576 s.
  ISBN 978-80-89216-32-1
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (40) - článok
  kniha

  kniha