Výsledky vyhľadávania

 1. Rozvoj mikroorganizmov v medzere zdvojeného zateplenia
  Antošová Naďa ; 010270  Belániová Barbora Petro Marek ; 010270
  Správa budov : . Roč. 14, č. 2 (2020), s. 18-21
  zdvojené kontatné zateplenie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Výskum mikroorganizmov v doteplenom bytovom dome
  Antošová Naďa ; 010270 
  Almanach znalca . Roč. 20, č. 1 (2020), CD-ROM, s. 8-12
  biokorózia na povrchu ETICS
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Methodology of verification for risk the biocorrosion development in the layers of "Double ETICS"
  Belániová Barbora ; 010270  Antošová Naďa ; 010270
  10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018) : . online, [5] s., art. no. 03004
  biocorrosion technology Double ETICS temperature and humidity conditions biokorózia technológia Double ETICS teplotné a vlhkostné podmienky
  https://doi.org/10.1051/matecconf/201927903004
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Využitie ohraničenia staveniska vo verejnom priestranstve
  Bisták Andrej ; 010270  Kanková Katarína Horváth Slavomír Antošová Naďa ; 010270
  Eurostav : . Roč. 25, č. 10 (2019), s. 30-32
  marketing komunikácia technológia stavieb výstavba oplotenie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Diagnostika technického stavu ETICS elektromagnetickou impulznou technikou
  Petro Marek ; 010270  Ďubek Marek ; 010270 Antošová Naďa ; 010270
  Almanach znalca : . Roč. 19, č. 1-2 (2019), CD-ROM, s. 15-19
  diagnostika georadar zateplenie ETICS diagnostics ground penetrating radar external insulation
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Experimentálne skúšanie podmienok rozvoja biokorózie v konštrukcii "Double ETICS"
  Antošová Naďa ; 010270  Belániová Barbora ; 010270 Piecková Elena ; 040270
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 5, iss. 1 (2019), online, s. 7-15
  vlhkostné podmienky degradácia povrchu biokorózia technológia zdvojeného zateplenia humidity conditions surface degradation biocorrosion double thermal insulation technology
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2019/CJCE_2019_01.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Aplikácia zdvojeného zateplenia na biokorózny povrch ETICS
  Antošová Naďa ; 010270  Belániová Barbora ; 010270
  Komplexná obnova bytových domov 2019. Energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov : . S. 56-61
  biokorózia na povrchu ETICS zdvojené zateplenie obnova fasády
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Údržba ETICS bez negatívnych vplyvov
  Antošová Naďa ; 010270  Belániová Barbora ; 010270
  Eurostav : . Roč. 25, č. 9 (2019), s. 32-36
  údržba budov dekontaminácia fasád ochrana životného prostredia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 9. The protection of environment during cleaning ETICS with biocides
  Antošová Naďa ; 010270  Belániová Barbora ; 010270 Chamulová Barbara ; 010270 Janušová Katarína Takács Jakub
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : . S. 281-286
  protection of environment ochrana životného prostredia cyclic cleaning cyklické čistenie microorganisms on ETICS surface mikroorganizmy na povrchu ETICS
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Marketingová komunikácia aj na stavenisku - prečo nie?
  Bisták Andrej ; 010270  Antošová Naďa ; 010270
  Spektrum : . Roč. 25, č. 1 (2019), s. 23
  marketing komunikácia technológia stavieb výstavba
  https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/diani_na_stu/spektrum/2019-2020/01.pdf
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok