Výsledky vyhľadávania

 1. Optimalizácia technológie syntézy nanokompozitov na báze uhlíkových nanorúrok v HF CVD reaktore
  Kolmačka Michal ; 033000  Kadlečíková Magdaléna ; 033000 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 28.06.2021 ; Študijný odbor : elektrotechnika ; Študijný program : D-ME

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109912
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Vybrané problémy povrchovo zosilnenej Ramanovej spektroskopie : dát. obhaj. 11.8.2015, č. ved. odb. 5-2-13
  Vančo Ľubomír ; 033000  Kadlečíková Magdaléna (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 11.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.13. elektronika ; Študijný program : D-ME . - 65 s., AUTOREF. 2015, 23 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94318
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Fotoluminiscenčná analýza poloizolačného GaAs/Cr/ : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 03.12.1987 : Projekt III-6-1/12 / [aut.] Matečková,Magdaléna, Ing.; Škol. Vaněk,Oldřich
  Matečková Magdaléna ; E030  Vaněk Oldřich (škol.) ; E210
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1987 . - 181 s : príl + Autoref.1987, 16 s
  elektronika vákuová technika poloizolačné substráty posúdenie homogenity GaAs
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha