Výsledky vyhľadávania

 1. Hľadanie významu. práce študentov 1.roč. FA STU architektonická kompozícia : libreto výstavy
  Nahálka Pavel ; A8180  Oravcová Eva ; A8180
  Bratislava : Spolok architektov Slovenska, 2008 . - 31 s
  katalóg zväzkový
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  kniha

  kniha