Výsledky vyhľadávania

 1. Rast kvalifikácie a potenciál rastu zamestnanosti v oblasti rozvoja konzeračnej vedy, vzdelávania, výskumu a priemyslu na Slovensku po roku 2003 podporovaný konzorciom KnihaSK
  Vizárová Katarína ; C9380  Katuščák Svetozár ; C9380 Reháková Milena ; C9160 Katuščák Dušan
  Knižnica . Roč. 9, č. 6-7 (2008), s.9-13
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Koncepcia rozvoja konzervačnej vedy, vzdelávania, technológie a priemyslu na Slovensku
  Katuščák Svetozár ; C9380  Katuščák Dušan Bakoš Dušan ; C9370 Šima Jozef ; C2190 Urlandová Andrea ; A3130
  Knižnica . Roč. 9, č. 6-7 (2008), s.4-9
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Potenciál globálneho otepľovania a udržateľnosti freónov , hydrofluóruhľovodíkov a hydrochlórofluórovaných uhľovodíkov ako technologickej bázy na deacidifikáciu kyslých kníh a archívnych dokumentov
  Ladomerský Juraj  Jablonský Michal ; C9380 Holúbková Silvia ; C9380 Katuščák Dušan Katuščák Svetozár ; C9380
  Knižnica . Roč. 9, č. 6-7 (2008), s.51-54
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Koncepcia rozvoja konzervačnej vedy, vdelávania, technológie a priemyslu na Slovensku
  Katuščák Svetozár ; C9380  Katuščák Dušan Bakoš Dušan Šima Jozef Urlandová Andrea ; A3130
  Knižnica . č.6-7 (2008), s.4-9
  konzervačná veda konzervačné technológie conservation science conservation technologies
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Integrated effort for paper cultural heritage preservation in the Slovak Republic.
  Hanus Jozef ; C9380  Katuščák Svetozár ; C9380 Katuščák Dušan Bukovský Vladimír Rychlý Jozef
  Proc. Int. Conf. Durability of paper and writing. Ljubljana (Slovenia), Nov. 16-19, 2004 . s.86-87
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok