Výsledky vyhľadávania

 1. Prototyp SCADA aplikácie pre riadenie a monitorovanie dopravy
  Boloz Miroslav ; 047000  Valo Richard ; 047220 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia ; Študijný program : I-AICHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136238
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. SCADA systém produkcie v STEP7 TIA Portal
  Lacková Zuzana ; 047000  Valo Richard ; 047220 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 06.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia ; Študijný program : I-AICHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120713
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Tepelno-optická sústava uDAQ28/LT z pohľadu priemyselného riadenia
  Jaroš Branislav ; 047000  Valo Richard ; 047220 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 06.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia ; Študijný program : I-AICHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120710
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Analýza procesov pre výrobu PES technického vlákna
  Lacho Lukáš ; 047000  Valo Richard (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 09.06.2014 ; Študijný program : 113

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103275
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Laboratórny experiment DTS200: Tri zásobníky kapaliny z pohľadu priemyselného riadenia
  Kukla Viktor ; 047000  Valo Richard (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 08.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia ; Študijný program : I-AICHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113007
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Modifikácia metód premenlivej metriky a ich aplikácia v perceptrónových sieťach
  Valo Richard ; E010  Körösi Ladislav (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001 . - 62 s príl. 103 s
  automatizácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha