Výsledky vyhľadávania

 1. Tvorba riadiaceho systému pomocou generovaného kódu
  Pavol Miroslav ; 031000  Blaho Michal (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 16.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia ; Študijný program : I-ROB . - 72 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100915
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 2. Zber a vizualizácia dát zo senzorovej siete
  Vaško Ján ; 031000  Blaho Michal (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : I-KYB . - 46 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111675
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 3. Zabezpečenie bezdrôtovej senzorovej siete
  Vívodik Martin ; 031000  Blaho Michal (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia ; Študijný program : I-ROB . - 62 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111762
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Optimalizácia parametrov riadenia UAV
  Gvoth Juraj  Blaho Michal (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 81 . - 56 s príl.
  Cybernetics fuzzy control artificial intelligence genetic algorithms umelá inteligencia genetické algoritmy fuzzy riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100122
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Implementácia nástrojov pre správu chýb a projektov v prostredí Matlab
  Kubán Peter ; E  Blaho Michal (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 80 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics MATLAB MATLAB MATLAB MATLAB
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81487
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Využitie webových služieb na ovládanie a monitorovanie robota
  Bínovský Michal ; E  Blaho Michal (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 79 s
  robot HTML5 webové služby
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81414
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Využitie metódy fuzzy c-means pri rozpoznávaní objektov
  Chovanec Miloš ; E  Blaho Michal (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 90 s príl.
  image segmentation clustering rozpoznávanie objektov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92483
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Spolupráca robotického systému s prostredím Matlab/Simulink
  Kšiňan Jaroslav ; E  Blaho Michal (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 67 s príl.
  PID controller konečný automat
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79154
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Tvorba udalostného modelu s využitím technológie ZigBee
  Ozimy Juraj ; E  Blaho Michal (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 69 s príl.
  bezdrôtová komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92490
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Využitie platformy Android pri ovládaní robota a monitorovaní jeho okolia
  Jackuliak Lukáš ; E  Blaho Michal (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 73 s 3 príl.
  mapping mapovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92484
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha