Výsledky vyhľadávania

 1. Syntéza a charakterizácia mezopórových molekulových sít
  Vidaković Igor ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 19.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126482
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Hierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitov
  Kupcová Kristína ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 19.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126398
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Príprava a charakterizácia kyselinou aktivovaného komerčného montmorillonitu KSF
  Andelková Denisa ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 12.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118549
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Zlepšenie katalytických vlastností rôznych druhov zeolitov post-syntéznymi úpravami
  Mikolaj Pavol ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 12.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118567
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Príprava a charakterizácia kyselinou aktivovaného slovenského bentonitu z lokality Jelšový Potok
  Safková Ľubomíra ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 12.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118658
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Priama konverzia metánu na aromatické uhľovodíky na desilikovaných zeolitoch ZSM-5
  Fukasová Veronika ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 12.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118696
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. FTIR štúdium hydrotalcitu
  Mališová Miroslava ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 12.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111046
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Príprava aktívnych foriem hliniek pre katalytické procesy
  Trubianska Henrieta ; 048170  Horňáček Michal (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2015 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92918
  bakalárska práca
  kniha

  kniha