Výsledky vyhľadávania

 1. Spôsoby výroby portlandského slinku s využitím kryštalickej vysokopecnej trosky : Patentový spis 286943
  Jaklovský Štefan  Palou Martin Tchingnabé ; C2110
  2009
  surovinové zmesi, kryštalická vysokopecná troska, reaktivita surovinovej zmesi, Obsah MgO, emisia CO2, energia, životné prostredie
  XXX
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Aplikácia kalorimetra a termickej analýzy na štúdium nových zmesných cementov
  Palou Martin Tchingnabé ; C2110  Jaklovský Štefan
  2008
  XXX
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok