Výsledky vyhľadávania

 1. Zakoncentrovanie čpavkovej vody v destilačnej kolóne
  Compeľová Kristína ; 046230  Labovská Zuzana ; 046230 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 20.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127200
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh reaktora a separačných jednotiek na výrobu butyl esteru kyseliny octovej
  Chmúrny Rastislav ; 046230  Labovská Zuzana ; 046230 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 20.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135856
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Výroba a separácia vyšších propylénglykolov
  Seitz Juraj ; 046000  Labovská Zuzana ; 046230 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 20.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119508
  bakalárska práca
  kniha

  kniha