Výsledky vyhľadávania

 1. Alternatívna výroba esterov s využitím následných reakcií
  Chmúrny Rastislav ; 046230  Labovská Zuzana ; 046230 (škol.)
  2021
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 01.06.2021 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157575
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Porovnanie alternatívnych výrob esterov
  Paulenová Dáša ; 046230  Labovská Zuzana ; 046230 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 24.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150785
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Modelovanie náplňovej absorpčnej kolóny na odstraňovanie kyslých zložiek zo zemného plynu
  Tóth Tamás ; 046230  Labovská Zuzana ; 046230 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143209
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Modelovanie hydrolýzy COS prebiehajúcej v amín-absorbéri
  Samu Zsolt ; 046230  Labovská Zuzana ; 046230 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143060
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Analýza vplyvu regulačných prvkov na bezpečnosť prevádzky prietokového reaktora
  Frolek Matúš ; 046000  Labovská Zuzana ; 046230 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 30.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136263
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Zakontcentrovanie čpavkovej vody z cca 1 hm.% na cca 20 hm. % v destilačnej kolóne
  Čopák Ladislav ; 046000  Labovská Zuzana ; 046230 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 06.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128462
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Zvýšenie účinnosti kogeneračných jednotiek využitím organického Rankinovho cyklu
  Gríger Štefan ; 046230  Labovská Zuzana (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 115

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103351
  diplomová práca
  kniha

  kniha