Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza postavenia mliekarenského podniku na trhu
  Holotňáková Martina ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (škol.)
  2021
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 22.06.2021 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149021
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Riadenie nákladov v konkrétnom podniku
  Berkeš Marek ; 902020  Zatrochová Monika ; 902024 (škol.)
  2019
  902020 ; Dátum obhajoby : 21.06.2019 ; Študijný odbor : 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment ; Študijný program : B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136156
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Efektívne investovanie finančných prostriedkov
  Čaklošová Soňa ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151178
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Efektívne investovanie finančných prostriedkov
  Figna Tomáš ; 902024  Zatrochová Monika (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93645
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Manažérske aspekty pracovnej motivácie
  Krafčíková Veronika ; 902024  Zatrochová Monika (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 15.07.2014 ; Študijný program : 104

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83534
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Efektívny vedúci
  Ilavská Michaela ; 902024  Zatrochová Monika (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 15.07.2014 ; Študijný program : 104

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83765
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Moderné bankové nástroje
  Čamajová Katarína ; 902024  Zatrochová Monika (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93641
  bakalárska práca
  kniha

  kniha