Výsledky vyhľadávania

 1. Strategické plánovanie a analýza vo vybranom podniku
  Zachariášová Blanka ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (škol.)
  2021
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 01.06.2021 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157715
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Efektívne riadenie procesov v poľnohospodárskom podniku
  Putzová Zuzana ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 24.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150794
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Aplikácia kontrolingu v malom podniku
  Černá Zuzana ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 24.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150846
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Zníženie ekonomických strát v procese monitoringu únikov stlačeného vzduchu
  Gáliková Martina ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143167
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Ekonomická a technologická efektívnosť zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu
  Moravčíková Dominika ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143043
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Nastavenie kontrolingových reportov a KPI pre efektívne riadenie spoločnosti
  Rusina Martin ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136384
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Vyhodnocovanie efektívnosti investičných projektov v priemyselnom podniku
  Kliman Vladimír ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136301
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Analýza trhu a tvorba cien vo vybranom podniku
  Čamajová Katarína ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 06.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128681
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Marketingová stratégia vstupu podniku na zahraniční trh
  Javorská Terézia ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 06.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124474
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Komunikačná stratégia vybraného podniku
  Konská Martina ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 06.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128683
  diplomová práca
  kniha

  kniha