Výsledky vyhľadávania

 1. Prípravok na odkysľovanie a následné zvýšenie pevnosti a stálosti papierových nosičov informácií a spôsob jeho použitia : Číslo úžitkového vzoru: SK 5527, dátum nadobudnutia 27.07.2010
  Krkoška Pavel  Hanus Jozef ; C9380 Vrška Milan ; C9380 Vizárová Katarína ; C9380 Mináriková Jarmila Kováčová Martina
  2010
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha