Výsledky vyhľadávania

 1. Relativistické efekty: od elektrónovej hustoty na jadre, po interakčné krivky van der Waalsovských komplexov
  Bučinský Lukáš ; 040900  (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 12.02.2016 ; Študijný program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=55514
  habilitačná práca
  kniha

  kniha