Výsledky vyhľadávania

 1. Bezpečnostná architektúra pre distribuované prostredia.
  Filipek Jozef ; 070400  Hudec Ladislav ; 070400 (škol.)
  2018
  FIIT ; Dátum obhajoby : 29.05.2018 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : D-AI . - 99 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120106
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 2. Security Extension of Automotive Communication Protocols Using Ethernet / IP
  Laštinec Ján ; 070400  Hudec Ladislav ; 070400 (škol.)
  2017
  FIIT ; Dátum obhajoby : 31.01.2017 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : D-AI . - 148 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111995
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 3. Bezpečné riadenie prístupu v distribuovaných prostrediach
  Vilhan Peter ; I300  Hudec Ladislav (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 17.07.2014 ; Študijný program : 213
  routing public key infrastructure BATMAN smerovanie mobilné siete riadenie prístupu PKI MANET infraštruktúra verejného kľúča
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69108
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 4. Security Evaluation supported by Information Security Mechanisms
  Breier Jakub ; I300  Hudec Ladislav (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013
  bezpečnostné mechanizmy bezpečnostný model analýza rizík počítačová bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81175
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 5. Implantovaný reťazcový certifikát v distribuovanom prostredí
  Huraj Ladislav ; I100  Hudec Ladislav (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2006 . - 94 s
  reťazcový certifikát distribuované prostredie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 6. On the Modeling and Management of the Security of Data Communication Networks
  Hassan Ahmed Abdallah ; I100  Hudec Ladislav (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2003 . - 87 s príl.
  bezpečnosť počítačových systémov
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 7. Príspevok k návrhu vysokospoľahlivých voľne viazaných multiprocesorových systémov : Kand.diz.práca : V.odb. 26-17-9 : Obh. 19.01.1995 / [aut.] Jelemenská,Katarína, Ing.; Škol. Hudec,Ladislav
  Jelemenská Katarína ; E220  Hudec Ladislav (škol.) ; 070400
  Bratislava : STU v Bratislave EF, 1994 . - 93 s Autoref.1994, 14 s
  výpočtová technika
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 8. Optimalizácia rozloženia diagnostických hodín do programu mikropočítača : Kand.diz.práca : V.odb. 26-15-9 : Obh. 04.06.1985 / [aut.] Hudec,Ladislav, Ing.; Škol. Frištacký,Norbert
  Hudec Ladislav ; E220  Frištacký Norbert (škol.) ; 070000
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1985 . - 98 s
  technická kybernetika automatizácia riadenia
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha